Nooa Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2016

Nooa Säästöpankki Oy:n liiketoiminta kehittyi suunnitellusti viime tilikaudella. Pankin tapa kohdata asiakas vetosi, ja pankki kasvatti Nooa Säästöpankkiin keskittäneiden asiakkaiden määrää kuudella prosentilla tilikauden aikana. Asiakkaita pankilla on yli 28 000, joista noin runsaat puolet käyttää Nooa Säästöpankkia pääpankkinaan. 

"Pankkimarkkinassa kuohui vuonna 2016, ja pääkaupunkiseutulaiset pankkiasiakkaat liikehtivät enemmän kuin vuosiin. Huhti- ja syyskuu olivat yksittäisinä kuukausina parhaita asiakashankintakuukausia miesmuistiin. Arvovalinnat ohjaavat yhä useampien kulutuspäätöksiä ja tämä näkyy myös pankkivalinnoissa. Tämä muutos on kauaskantoinen, sillä tähän saakka suomalainen pankkiasiakas on ollut poikkeuksellisen anteeksiantavainen ja sietänyt pankiltaan yhtä sun toista töppelöintiä. Pienelle pankille yksittäisen asiakkaan kokemus on merkityksellisempi ja tästä johtuu se, että Säästöpankin asiakkaat ovat vuodesta toiseen valtakunnan tyytyväisimpien joukossa", kertoo Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Tommi Rytkönen.

Koti- ja työpaikkakäynnit ovat asiantuntijoiden arkea

Nooa Säästöpankissa pohdittiin viime vuonna paljon tulevaisuutta. Pohdintaan osallistui niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin.

"Isojen pankkien keskittyessä sisäisiin tehokkuushaasteisiinsa, Nooa Säästöpankki nojaa entistä enemmän henkilökohtaisiin kohtaamisiin, ja niinpä koti- ja työpaikkakäynnit ovat jo asiantuntijoidemme arkea", sanoo Rytkönen.

Pankki haluaa helpottaa asiakkaidensa arkea ja perinteinen pankin konttori on muuttunut vähitellen tiukoista aukioloajoista riippumattomaksi kotipesäksi, josta säästöpankkiirit lähtevät asiakaskohtaamisiin sinne, ja silloin, kun asiakas niin toivoo.

"Toki asiakas on luonnollisesti tervetullut myös meidän luoksemme. Arkiset asiat soljuvat sähköisissä kanavissa, mutta digitaalisessa ajassa asiakkaat tuntuvat arvostavan entistä enemmän kasvoaikaa ja henkilökohtaisuutta", kertoo Rytkönen.

Osa tuotosta kohdennetaan yhteisön hyvinvointiin

Säästöpankkien alkuperäiseen toiminta-ajatukseen pohjautuen osa Nooa Säästöpankin liiketoiminnan tuotosta kohdennetaan vuosittain pääkaupunkiseutulaisten hyvinvointiin.

"Vastuullisuus on Säästöpankille ison rahasäkin heiluttelun sijasta tukku pieniä tekoja, joilla uskomme olevan iso merkitys. Saimme viime vuonna olla mukana muun muassa liikuttamassa yli tuhatta lasta yhdessä WAU ry:n kanssa sekä tukemassa nuorten ja varttuneiden yhteisasumishanketta Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen vetämässä Oman muotoinen koti -hankkeessa", Rytkönen summaa.

Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2016

 • Pankin korkokatteeksi muodostui 6,6 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa, +5,1 %), josta suojaavien korkojohdannaisten osuus oli 2,4 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa, -8,1 %). Palkkiotuotot olivat 6,6 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa, -7,5 %) ja palkkiokulut 1,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa, +97,0 %).
 • Palkkiotuottojen vertailtavuutta edelliseen tilikauteen heikentää Tilinhoitajatoiminnon siirto Säästöpankkien keskuspankille.
 
 • Suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut, jotka olivat 4,5 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa, +8,6 %). Henkilöstökulujen kasvu johtui pankin suunnitelmien mukaisista lisärekrytoinneista. Muut hallintokulut laskivat 3,4 miljoonaan euroon (4,2 milj. euroa, -19,7 %) ja liiketoiminnan muut kulut puolestaan nousivat 2,8 miljoonaan euroon (2,2 milj. euroa, +29,8 %).
 • Kuluerien vertailtavuutta tilikausien 2015 ja 2016 välillä vaikeuttaa it- ja palkkiokulujen kirjaustapojen muutos sekä edellä mainittu Tilinhoitajatoiminnon siirto Säästöpankkien keskuspankille.
 
 • Nooa Säästöpankin liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa, -24,2 %). Liikevoitto pieneni edellisestä vuodesta 1,0 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa tilikaudella 2015 kirjatuista kertaluonteisista eristä. Nooa Säästöpankin tilikauden voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 1,0 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa tilikaudella 2015, -67,6 %).
 
 • Kokonaisvarainhankinta oli 678,8 miljoonaa euroa (692,6 milj. euroa, -2,0 %).
 • Pankin varainhankinnasta yli 70 % muodostui yleisöltä vastaanotetuista talletuksista. Talletusten määrä nousi 484,1 miljoonaan euroon (437,8 milj. euroa, +10,6 %).
 
 • Luotonannon kokonaismäärä oli 582,9 miljoonaa euroa (543,0 milj. euroa, +7,3 %), josta pankin taseessa olevat luotot muodostivat 455,0 miljoonaa euroa (466,7 milj. euroa, -2,5 %) ja pankin välittämät kiinnitysluotot 127,9 miljoonaa euroa (76,2 milj. euroa, +67,8 %).
 
 • Pankin vakavaraisuussuhde parani 4,4 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 19,7 % (15,3 %).
 • Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin eriin oli 16,4 % (12,5 %).
 • Pankin oma pääoma vahvistui 6,7 % ollen 45,1 miljoonaa euroa tilikauden päättyessä (42,3 milj. euroa).
 
 • Kulu-tuottosuhde oli 74,8 % (70,4 %).
 
 • Arvonalentumistappiot luotoista pysyivät maltillisina suhteessa ulkona olevaan vastuukantaan. Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä oli 0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa, +81,4 %) tilikaudella 2016.
 
 • Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 77 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 67 ja osa-aikaisia 10 henkilöä.
 
"Pankin kelpo tulos ja entisestään vahvistunut vakavaraisuus mahdollistavat investoinnit kasvuun ja kehittämiseen, sillä Säästöpankin voittovarat jäävät vahvistamaan vakavaraisuutta", kertoo Rytkönen.


Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 23 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja Sp-Rahastoyhtiö Oy.

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Tommi Rytkönen


puh. 0400 849 819

tommi.rytkonen@saastopankki.fi

twitter.com/saastopankkiiri

https://fi.linkedin.com/in/rytkönen-tommi-21089230

Nooa Säästöpankki somessa:

facebook.com/nooasaastopankki

twitter.com/NooaSp

Nooa Säästöpankki on rehti ja ketterä pankki pääkaupunkiseutulaisille. Pankki keskittyy perheiden ja pienyrittäjien palvelemiseen. Nooa Säästöpankilla on konttorit Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla. Lisäksi asiakkaita palvellaan Helsingin ydinkeskustan Sijoitusyksikössä, jossa työskentelee pankin johto sekä erityisasiantuntijoita. Henkilökuntaa on runsaat 80. Pankin toimitusjohtajana toimii Tommi Rytkönen.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...