Nooa Säästöpankki Oy:n lainan Tuottodebentuuri I/2017 Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennys

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n pitkäaikainen luottoluokitus nousi luokkaan A-. Tästä johtuen julkaistaan Nooa Säästöpankin Tuottodebentuurin I/2017 Arvopaperiliitettä ja tiivistelmää täydentävä täydennysasiakirja.

Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua päätöksensä kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkaistu. Merkintöjen perumiset voidaan tehdä merkintäpaikoissa eli Nooa Säästöpankki Oy:n konttoreissa tai verkkopankissa edellä mainittuna peruuttamisaikana.

Nooa Säästöpankki Tuottodebentuuri I/2017 Täydennysasiakirja

Nooa Säästöpankin Tuottodebentuuri I/2017
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...