Nooa Säästöpankin tuottodebentuuri I/2015

Debentuurilaina I/2015 - Vakaata korkotuottoa arvostavalle

Nooa Säästöpankki Oy:n liikkeeseen laskeman Debentuurilainan I/2015 merkintäaika on päättynyt 29.5.2015. Lainan lopullinen merkintämäärä on 1 428 000 euroa.

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen Debentuurilainan I/2015. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle. 

Lainaehtojen pääkohdat

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 3 kuukautta.
  • Lainan pääomalle maksetaan vuotuinen 2,50 % kiinteä korko kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle ja kolmelle (3) kuukaudelle. Sen jälkeen korko on 12 kuukauden Euribor(360)-korko lisättynä 1,25      % korkomarginaalilla.
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 4.8.2020.
  • Maksettava korko määritellään kullekin korkojaksolle erikseen. Korkokauden aikana korko ei vaihtele.
  • Korko maksetaan jälkikäteen lainan nimellisarvolle korkokauden viimeisenä päivänä: 4.8.2015, 4.8.2016, 4.8.2017, 6.8.2018, 5.8.2019 ja 4.8.2020.
  • Lainan merkintäaika on 4.5.201529.5.2015 ja merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa. Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.
  • Minimisumma on 1 000 euroa.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Debentuurilainan arvopaperiliite ja tiivistelmä
Nooa Säästöpankin rekisteröintiasiakirja
Debentuurilainan myyntiesite
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2014
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2014
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2013
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2013
Säästöpankkiryhmän yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2014

Aiemmin myynnissä olleet debentuurilainat

 

 

...