Nooa Säästöpankin Tuottodebentuuri II/2016

Tuottodebentuuri II/2016 - Vakaata tuottoa arvostavalle

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen Tuottodebentuurilainan II/2016. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

Lainaehtojen pääkohdat:

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 3 kuukautta.
  • Lainan pääomalle maksetaan vuotuinen 1,50 % kiinteä korko.
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 20.12.2021.
  • Korko maksetaan jälkikäteen lainan nimellisarvolle korkokauden viimeisenä päivänä: 19.12.2017, 19.12.2018, 19.12.2019, 21.12.2020, 20.12.2021.
  • Lainan merkintäaika on 19.9.31.10.2016.
  • Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa sekä Säästöpankin verkkopankissa www.saastopankki.fi (Varallisuus > Säästä ja sijoita > Merkitse          joukkovelkakirjoja). Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.
  • Minimisumma on 1 000 euroa.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Tuottodebentuurin II/2016 arvopaperiliite ja tiivistelmä
Tuottodebentuurin II/2016 myyntiesite
Nooa Säästöpankki Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2016
Nooa Säästöpankki rekisteröintiasiakirja 30.3.2016
Nooa Säästöpankin Tasekirja 1.1. - 31.12.2015
Nooa Säästöpankki tilintarkistuskertomus 1.1.-31.12.2015
Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2015
Nooa Säästöpankki Tasekirja 1.1. - 31.12.2014
Nooa Säästöpankki Tilintarkistuskertomus 1.1.-31.12.2014
Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2014

Aiemmin myynnissä olleet debentuurilainat

...