Nooa Säästöpankin Tuottodebentuuri II/2017

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen Tuottodebentuurilainan II/2017. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

Lainaehtojen pääkohdat:

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 3 kuukautta.
  • Lainan pääomalle maksetaan vuotuinen 1,50 % kiinteä korko kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle ja kolmelle (3) kuukaudelle. Sen jälkeen korko on 12 kk Euribor (360)-korko lisättynä 1,00% korkomarginaalilla. Korko on kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen. Maksettava korko määritellään kullekin korkojaksolle erikseen. Korkokauden aikana korko ei vaihtele.
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 11.1.2023.
  • Korko maksetaan jälkikäteen lainan nimellisarvolle korkokauden viimeisenä päivänä: 11.1.2019, 13.1.2020, 11.1.2021, 11.1.2022, 11.1.2023.
  • Lainan merkintäaika on 11.10. - 31.10.2017. Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa sekä Säästöpankin verkkopankissa www.saastopankki.fi (Varallisuus > Säästä ja sijoita > Merkitse joukkovelkakirjoja). Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.
  • Minimisumma on 1 000 €.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Tuottodebentuurin II/2017 arvopaperiliite ja tiivistelmä
Tuottodebentuurin II/2017 myyntiesite

Nooa Säästöpankin rekisteröintiasiakirja 22.3.2017
Nooa Säästöpankin tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja yhdistelty IFRS-tilinpäätös 2016
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 2016
Nooa Säästöpankin Tasekirja 1.1. - 31.12.2015
Nooa Säästöpankki tilintarkistuskertomus 1.1.-31.12.2015
Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2015
Nooa Säästöpankin puolivuosikatsaus 30.6.2017
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 2017

...