Nooa Säästöpankki tuottodebentuuri I 2013

Debentuurilaina I/2013

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $:ssä tarkoitetun debentuurilainan. Lainassa sijoittaja saa 5 vuoden sijoitukselleen vuotuisen 2,50 %:n kiinteän tuoton. Tuotto on tämänhetkisessä markkinatilanteessa hyvä, ja tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

  • Laina-aika on 5 vuotta. 
  • Debentuurilaina maksetaan takaisin viidessä yhtä suuressa vuosittaisessa erässä, jolloin asiakkaalle palautuu vuosittain viidesosa sijoituksesta uudelleensijoitettavaksi.
  • Korko maksetaan jälkikäteen jäljellä olevan lainamäärän nimellisarvolle, vuosittain 16.4.,  ensimmäisen kerran 16.4.2014 ja viimeisen kerran 16.4.2018.
  • Lainan merkintäaika on 16.4.201317.5.2013 ja merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa.
  • Minimisumma on 1 000 euroa. 
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.
 
Debentuurilainan lainaehdot
Debentuurilainan tarjousesite
Debentuurilainan myyntiesite
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2012
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2012
Nooa Säästöpankki Oy:n vuosikertomus 2011
...