Nooa Säästöpankki tuottodebentuuri II 2013

Debentuurilaina II/2013

Nooa Säästöpankin Debentuurilainan II/2013 merkintäaika on päättynyt 27.9.2013. Lainan lopullinen merkintämäärä on 2 810 000 euroa.

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $:ssä tarkoitetun debentuurilainan. Lainassa sijoittaja saa 5 vuoden sijoitukselleen vuotuisen 2,50 %:n kiinteän tuoton. Tuotto on tämänhetkisessä markkinatilanteessa hyvä, ja tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

  • Laina-aika on 5 vuotta.  
  • Debentuurilaina maksetaan takaisin viidessä yhtä suuressa vuosittaisessa erässä, jolloin asiakkaalle palautuu vuosittain viidesosa sijoituksesta uudelleensijoitettavaksi. 
  • Korko maksetaan jälkikäteen jäljellä olevan lainamäärän nimellisarvolle, vuosittain 18.9., ensimmäisen kerran 18.9.2014 ja viimeisen kerran 18.9.2018. 
  • Lainan merkintäaika on 18.9.201318.10.2013
  • Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa. 
  • Minimisumma on 1 000 euroa.  
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Debentuurilainan lainaehdot
Debentuurilainan tarjousesite
Debentuurilainan myyntiesite
Nooa Säästöpankin osavuosikatsaus 2013
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2012
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2012
Nooa Säästöpankki Oy:n vuosikertomus 2011