Nooa Säästöpankin tuottodebentuuri II/2014

Debentuurilaina II/2014 - Vakaata korkotuottoa arvostavalle


Nooa Säästöpankki Oy:n liikkeeseen laskeman Debentuurilainan II/2014 merkintäaika on päättynyt 30.9.2014. 

Lainan lopullinen merkintämäärä on: 
Sarja A (FI4000108469): 1 468 000 euroa
Sarja B (FI4000108477): 1 319 000 euroa
Yhteensä: 2 787 000 euroa

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen Debentuurilainan II/2014. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle. Liikkeeseen lasketaan kaksi sarjaa: Sarja A ja Sarja B.

Sarja A) Kiinteä 3,00 % vuotuinen korko 10.12.2016 asti, sen jälkeen 12 kk euribor + 2,00 %
Sarja B) Kiinteä 2,75 % vuotuinen korko 10.12.2016 asti, sen jälkeen 12 kk euribor + 1,75 %.

Lainaehtojen pääkohdat

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 3 kuukautta.   
  • Lainan määomalle maksetaan vuotuinen kiinteä korko kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle ja kolmelle (3) kuukaudelle. Sarjassa A kiinteä korko on 3,00 %. Sarjassa B kiinteä korko on 2,75 %.  Sen jälkeen korko on 12 kuukauden euribor(360)-korko lisättynä korkomarginaalilla. Sarjassa A  korkomarginaali on 2,00 %. Sarjassa B korkomarginaali on 1,75 %.  
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 10.12.2019.   
  • Maksettava korko määritellään kullekin korkojaksolle erikseen. Korkokauden aikana korko ei  vaihtele.  
  • Korko maksetaan jälkikäteen lainan nimellisarvolle korkokauden viimeisenä päivänä: 10.12.2014, 10.12.2015, 10.12.2016, 10.12.2017, 10.12.2018 ja 10.12.2019.
  • Lainan merkintäaika on 10.9.30.9.2014
  • Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa.  Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.  
  • Minimisumma on 1 000 euroa.  
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin  liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.
 

Debentuurilainan arvopaperiliite ja tiivistelmä 
Nooa Säästöpankin rekisteröintiasiakirja
Debentuurilainan myyntiesite 
Nooa Säästöpankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2013
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2013

Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2012
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2012

Aiemmin myynnissä olleet debentuurilainat
...