Nooa Säästöpankin tuottodebentuuri II/2015

Debentuurilaina II/2015 - Vakaata tuottoa arvostavalle


Nooa Säästöpankki Oy:n liikkeeseen laskeman Debentuurilainan II/2015 merkintäaika on päättynyt 23.10.2015. Lainan lopullinen merkintämäärä on 3 007 000 euroa.

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen Debentuurilainan II/2015. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

Lainaehtojen pääkohdat:

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 3 kuukautta.
  • Lainan pääomalle maksetaan vuotuinen 2,75 % kiinteä korko kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle ja kolmelle (3) kuukaudelle. Sen jälkeen korko on 12 kuukauden Euribor(360)-korko lisättynä 1,00 % korkomarginaalilla.
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 21.12.2020.
  • Maksettava korko määritellään kullekin korkojaksolle erikseen. Korkokauden aikana korko ei  vaihtele
  • Korko maksetaan jälkikäteen lainan nimellisarvolle korkokauden viimeisenä päivänä: 21.12.2015, 21.12.2016, 21.12.2017, 21.12.2018, 23.12.2019 ja 21.12.2020.
  • Lainan merkintäaika on 21.9.201523.10.2015
  • Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa. Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.
  • Minimisumma on 1 000 euroa.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.
Debentuurilainan arvopaperiliite ja tiivistelmä
Nooa Säästöpankin rekisteröintiasiakirja
Debentuurilainan myyntiesite
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2014

Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2014
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2013
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2013
Säästöpankkiryhmän yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2014
Nooa Säästöpankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015
Nooa Säästöpankki Raportti yleisluonteisesta tilintarkastuksesta 1.1.-30.6.2015
Säästöpankkiryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015
Tilintarkastajan lausunto Säästöpankkien Yhteenliittymä 1.1.-30.6.2015

Aiemmin myynnissä olleet debentuurilainat

...