Debentuurilaina I/2014

Nooa Säästöpankki Oy:n liikkeeseen laskeman Debentuurilainan I/2014 merkintäaika on päättynyt 9.5.2014.
Lainan lopullinen merkintämäärä on 2 461 000 euroa.

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $:ssä tarkoitetun debentuurilainan. Lainassa sijoittaja saa 5 vuoden ja 2 kuukauden sijoitukselleen vuotuisen 2,75 %:n kiinteän koron. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 2 kuukautta.
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 14.6.2019. 
  • Korko maksetaan neljännesvuosittain 14.3., 14.6., 14.9. ja 14.12.
  • Lainan merkintäaika on 14.4.–16.5.2014
  • Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa. Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.
  • Minimisumma on 1 000 euroa.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Debentuurilainan arvopaperiliite ja tiivistelmä
Nooa Säästöpankin rekisteröintiasiakirja
Debentuurilainan myyntiesite
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2013
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2013
Nooa Säästöpankin tilinpäätös 2012
Nooa Säästöpankin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2012

 
...