Nooa Säästöpankin Tuottodebentuuri I/2016

Tuottodebentuuri I/2016 - Vakaata tuottoa arvostavalle

Tuottodebentuurilainan I/2016 merkintäaika on päättynyt.

Nooa Säästöpankki Oy laskee liikkeeseen Tuottodebentuurilainan I/2016. Tuote sopii erinomaisesti vakaata korkotuottoa arvostavalle sijoittajalle.

Lainaehtojen pääkohdat:

  • Laina-aika on 5 vuotta ja 3 kuukautta.
  • Lainan pääomalle maksetaan vuotuinen 1,50 % kiinteä korko kahdelle (2) ensimmäiselle vuodelle      ja  kolmelle (3) kuukaudelle. Sen jälkeen korko on 12 kuukauden Euribor(360)-korko lisättynä 1,00    % korkomarginaalilla. Korko on aina kuitenkin vähintään marginaalin suuruinen.
  • Debentuurilainan nimellispääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä 20.07.2021.
  • Maksettava korko määritellään kullekin korkojaksolle erikseen. Korkokauden aikana korko ei vaihtele.
  • Korko maksetaan jälkikäteen lainan nimellisarvolle korkokauden viimeisenä päivänä: 20.7.2016, 20.7.2017, 20.7.2018, 20.7.2019, 20.7.2020, 20.7.2021.
  • Lainan merkintäaika on 20.04.201627.05.2016
  • Merkintä tapahtuu Nooa Säästöpankin konttoreissa. Merkintä voidaan keskeyttää ennenaikaisesti.
  • Minimisumma on 1 000 euroa.
  • Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.
 

Tuottodebentuurin I/2016 arvopaperiliite ja tiivistelmä
Nooa Säästöpankki rekisteröintiasiakirja 30.3.2016
Tuottodebentuurin I/2016 myyntiesite
Nooa Säästöpankin Tasekirja 1.1. - 31.12.2015
Nooa Säästöpankki tilintarkistuskertomus 1.1.-31.12.2015
Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2015
Nooa Säästöpankki Tasekirja 1.1. - 31.12.2014
Nooa Säästöpankki Tilintarkistuskertomus 1.1.-31.12.2014
Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja yhdistelty IFRS-tilinpäätös 31.12.2014

Aiemmin myynnissä olleet debentuurilainat

...