Säästöpankin mökkikesä 2021 -arvonta

Säästöpankin mökkikesä 2021 -arvonta

Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset

Seuraa Someron Säästöpankin Instagram –sivua 1.3. – 31.8.2021 välisenä aikana ja tykkää arvontapostauksesta.

TAI

Tykkää Facebookissa Someron Säästöpankin sivusta 1.3. – 31.8.2021 välisenä aikana ja tykkää arvontapostauksesta.

TAI

Jos sinulla ei ole Facebook- tai Instagram-tiliä, voit osallistua arvontaan pankin konttoreissa ja tapahtumissa jaettavilla arvontalomakkeilla tai sähköisellä Lyyti-lomakkeella tapahtumissa, joissa sähköisen lomakkeen käyttö on mahdollista.

Arvontaan voivat osallistua: Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt.

Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä. 

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Arvonnan järjestäjä

Someron Säästöpankki, Joensuuntie 27, 31400 Somero.
Y-tunnus: 0153091-9.
(Jäljempänä: järjestäjä)

Kampanja-aika

Arvonnan osallistumisaika on 1.3. – 31.8.2021.

Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen 

Palkinnot:

 1. Osallistumisaikana arvotaan 6 kpl:tta mökkiviikonloppuja. Arvontoja on kuusi: maaliskuun, huhtikuun, toukokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun arvonnat.   

 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa mihinkään muuhun esim. tavaraan/tuotteeseen. Palkinnon ajankohtaa ei voi muuttaa. Koronasta johtuvien rajoitusten tai mahdollisen COVID-19 sairauden muuttaessa tilannetta palkinnon voittaja ja mökkiyrittäjä/yritys voivat sopia keskenään palkinnon käyttämisestä.

Arvonta tapahtuu: Arvonta-ajankohta on kerran kuukaudessa kuun 4. päivä, 1.4. - 30.09.2021 välisenä aikana. Maaliskuun arvonta suoritetaan 4.4., huhtikuun arvonta suoritetaan 4.5., toukokuun arvonta suoritetaan 4.6., kesäkuun arvonta suoritetaan 4.7., heinäkuun arvonta suoritetaan 4.8. ja elokuun arvonta suoritetaan 4.9. Mikäli päivä on viikonloppuna arvontaan palkinto seuraavana pankkipäivänä.

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta henkilökohtaisesti 3 päivän kuluessa arvonnasta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Lisäksi voittajan nimi ja kotipaikkakunta voidaan julkaista Someron Säästöpankin Instagram tilillä sekä Facebook- ja nettisivuilla.
Jos kilpailuun osallistuja on alle 13-vuotias, osallistumiseen ja mahdollisen nimen ja kilpailutyön julkaisemiseen on oltava huoltajan suostumus.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot.  

Järjestäjä vastaa palkinnon kunnosta sen voittohetkellä. Kaikenlainen vahingonteko tms. huolimattomuus palkintoa kohtaan palkintoviikonlopun aikana korvataan palkinnonsaajan puolelta.

Arvontaan osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Tietojenkäsittely

Arvontaan osallistuvien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan, kun voittajat on arvottu, heihin on saatu yhteys ja palkinnot on toimitettu. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta.

Järjestäjän arvonta- ja kilpailun tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Someron Säästöpankki
Y-tunnus: 0153091-9.
Käyntiosoite: Joensuuntie 27, 31400 Somero
(Jäljempänä "järjestäjä")

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Nina Vartemaa
Someron Säästöpankki 
Joensuuntie 27
040-5487860
nina.vartemaa@saastopankki.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Säästöpankkiryhmän tietosuojavastaava Essi Ruokanen
Säästöpankkiliitto osk
Postiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Sähköpostiosoite: tietosuoja@saastopankki.fi

Rekisterin nimi
Mökkiviikonloppu

Rekisteröityjä ovat arvontaan ilmoittautuneet henkilöt. Rekisterin tietoja käytetään arvontaan ilmoittautuneiden yhteystietojen hallintaan, arvonnan voittajien arvontaan, voitosta ilmoittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen arvonnan voittajille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: 

 • etu- ja sukunimi  
 • postiosoite 
 • postinumero ja -toimipaikka 
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite.


Henkilötietojen lähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Mikäli rekisteröity on alle 13-vuotias, edellytyksenä on lisäksi huoltajien suostumus.

Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen markkinointitarkoituksiin
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin, muuta kuin voittajan erillisellä suostumuksella. 

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille palkinnon toimittamista tai lunastamista varten sekä mahdollisten palkintoon kohdistuvien korvausvelvollisuustoimenpiteiden takia.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun/arvonnan palkinto on arvottu, voitosta on tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan, kilpailun/arvonnan voittajat on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi ja palkinto on toimitettu kilpailun/arvonnan voittajille.
Henkilötiedot tuhotaan kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus rekisterinpitäjältä siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot ja jäljennös käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun, mikäli rekisteröity pyytää lisäjäljennöksiä käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojaan tai poistamaan ne. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa osallistumisensa kilpailuun/arvontaan milloin tahansa ennen arvonnan suorittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiaan tietoja yleisesti konekielisesti luettavassa muodossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirto-oikeuden toteuttamiseksi.

Pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole lainmukaista.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä on suojannut henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisterin suojauksessa käytetään seuraavia keinoja:

 • laitteiston ja tiedostojen suojaus
 • kulunvalvonta
 • käyttäjien tunnistus
 • käyttövaltuudet
 • käsittelyn ohjeistus ja valvonta

 

Rekisterinpitäjä edellyttää käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...