Kutsu Säästöpankkikokoukseen

Suomenniemen Säästöpankin tallettajat ja kantarahasto-osuuden omistajat kutsutaan säästöpankkikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. päivänä marraskuuta 2017 klo 18.00 Suomenniemen Säästöpankin Mikkelin konttorilla, osoite Porrassalmenkatu 15, Mikkeli.

Kokouksessa valitaan äänivaltaisten tallettajien ja kantarahasto-osuuden omistajien edustajat isäntien kokoukseen, jossa suoritetaan isäntien vaali. Isäntien kokous pidetään Mikkelissä 23. päivä marraskuuta 2017.

Äänivaltaisia tallettajia ovat täysivaltaiset luonnolliset henkilöt ja rekisteröidyt yksityiset ja julkiset yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat säästöpankin talletusasiakkaita ja joilla edellisen kalenterivuoden ajan on ollut keskimäärin talletettuna säästöpankkiin vähintään tuhat (1.000) euroa. Äänivaltaisella tallettajalla on säästöpankkikokouksessa yksi ääni.

Kantarahasto-osuuden omistajille on säästöpankkikokouksessa hänen kantarahasto-osuuksien omistukseensa perustuen ääniä seuraavasti:

 

Kantarahasto-osuuksia
 Ääniä 
 1 - 9  1
 10 - 29  2
 30 - 49  3
 50 - 79  4
 80 - 119  5
 120 - 159  6
 160 - 199  7
 200 - 239  8
 240 - 299  9
 300 tai enemmän 10 


Saadakseen käyttää äänioikeuttaan tallettajan tai kantarahasto-osuuden omistajan tulee ilmoittaa osanotostaan säästöpankkikokoukseen 6. päivä marraskuuta 2017 mennessä joko suoraan konttoreihin tai puhelimitse 010 441 7380 tai sähköpostitse marika.vornanen@saastopankki.fi. Samalla kantarahasto-osuuden omistajan on ilmoitettava äänioikeuden perustaksi otettava kantarahasto-osuuksien lukumäärä.

Yksityinen tallettaja tai kantarahasto-osuuden omistaja ei saa käyttää kokouksessa asiamiestä. Sama henkilö saa kokouksessa olla vain yhden yhteisön valtuuttamana asiamiehenä.

Tallettajien ja kantarahasto-osuuden omistajien edustajien lukumäärä vahvistetaan kokouksessa enintään yhtä suureksi kuin isäntien syyskokouksessa valittavien isäntien lukumäärä.

SUOMENNIEMEN SÄÄSTÖPANKKI
Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...