Eturistiriidat

Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakkaan etu on ristiriidassa säästöpankin tai säästöpankkiryhmään kuuluvan yhtiön, tai sen johdon tai henkilöstön edustajan, tai toisen asiakkaan edun kanssa.

Säästöpankit ja säästöpankkiryhmään kuuluvat yhtiöt tunnistavat toimintaansa liittyviä eturistiriitatilanteita ja pyrkivät ehkäisemään niitä kohtuullisiksi katsottavin keinoin. Säästöpankkiryhmässä on toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla eturistiriitatilanteita hallitaan.

Syntyneet eturistiriitatilanteet, joita ei pystytä estämään, annetaan asiakkaalle tiedoksi ennen liiketoimen suorittamista. Liiketoimi voidaan jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi.