Sisäpiiritiedon käsittely

Työntekijä syyllistyy rikokseen, jos hänellä ostaessaan tai myydessään pörssiosakkeita tai tiettyjä muita arvopapereita on hallussaan niihin liittyvää sellaista tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa ja joka yleiseen tietoon tullessaan todennäköisesti voisi vaikuttaa huomattavasti kyseisten arvopaperien arvoon. Laki kieltää myös hinnoitteluun vaikuttaviin tekijöihin liittyvän sisäpiiritiedon ilmaisemisen.

Lainrikkomusten vaaran vähentämiseksi Säästöpankkien yhteenliittymän kuuluvien yhteisöjen toiminnot on järjestetty niin, että sisäpiiritieto on ainoastaan sitä työssään tarvitsevien työntekijöiden saatavilla. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluville yhteisöille on laadittu sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje.

Katso myös:

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?
Hyvän liiketavan periaatteet
Eturistiriidat
Rikkomuksista ilmoittaminen