Vakavaraisuus 

Säästöpankkiryhmän liiketoiminta perustuu vähäriskiseen vähittäispankkitoimintaan. Strategisena tavoitteena on kannattava kasvu, toimialaa parempi vakavaraisuus ja pääomapuskureiltaan terve taloudellinen kokonaisuus.

Riskinkantokykymme on hyvä ja riskinottopolitiikkamme on maltillinen. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista.

Vakavaraisuus (vertailutieto 31.12.2019)

Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuuslaskennan pääerät 

Vähimmäisomavaraisuusaste