Yhteiskuntavastuu

Säästöpankkiryhmän vastuullisuus näkyy kaikessa sen tekemisessä. Sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu ja ympäristövastuu ovat osa liiketoimintaa ja arkipäivän työtä. Yhteiskuntavastuu on ollut osa Säästöpankkiryhmän toimintaa jo vuodesta 1822.

Kolme näkökulmaa Säästöpankin vastuullisuudesta:

  1. Maksamme kaikki verot suoraan Suomeen, emmekä harjoita kyseenalaista verosuunnittelua.
  2. Olemme pian 200 vuoden ajan käyttäneet osan voitoista omien toimialueidemme hyvinvoinnin edistämiseen.
  3. Olemme sataprosenttisesti suomalainen, ja siitä on myös osoituksena Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu. 

Yhteiskuntavastuu on ollut osa Säästöpankkien toimintaa siitä lähtien, kun ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Suomeen vuonna 1822. Säästöpankkiaatteen mukaisesti meidän perustehtävänämme on auttaa suomalaisia vaurastumaan ja hoitamaan talouttaan paremmin.

Tänä päivänä vastuullisuutemme näkyy kaikessa toiminnassamme ja siinä asenteessa, miten suhtaudumme asiakkaisiimme, kumppaneihimme, toimialueisiimme, viranomaisiin, ympäristöön ja muihin sidosryhmiin.

Noudatamme hyvää hallintotapaa, avoimuutta ja Säästöpankkiryhmän eettisiä pelisääntöjä.

Kun Säästöpankit perustettiin vuonna 1822, yksi tavoitteista oli opettaa suomalaisia säästäväisyyteen. Asiakkaittemme vaurastumisen lisäksi myös yhteisön hyvinvoinnin kehittäminen on aina ollut meille tärkeää. Koko yhteisön hyvinvointi on osa säästöpankkiaatetta. Tämä tavoite on kirjattu myös Säästöpankkilakiin, jonka mukaan säästöpankit voivat käyttää osan voitoistaan "säästämisen edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin."

Säästöpankkien toiminta ei perustu pikavoittojen hakemiseen tai asiakkaiden aseman hyödyntämiseen, vaan siihen, että autamme asiakkaitamme vaurastumaan ja hoitamaan omaa talouttaan viisaasti. Kun asiakkaamme vaurastuvat ja voivat hyvin, heijastuu se myös meidän hyvinvointiimme.

Sosiaalinen vastuu

Säästöpankkiryhmässä sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea paikallista. Olemme alusta lähtien, pian 200 vuoden ajan, käyttäneet osan voitoista oman toimialueemme hyvinvoinnin edistämiseen. Meille on tärkeää pitää Suomen kaupungit, kylät ja lähiöt virkeinä ja kehittyvinä.

Säästöpankkien voittovaroilla on vuosikymmenten varrella tuettu lapsiperheitä, helpotettu vanhusten arkea, edistetty lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja autettu syrjäytyneitä tai hätää kärsiviä. Pienistä hyväntahdon teoista on kasvanut iso ja vahva virta.

Vuonna 2018 Säästöpankkiryhmän Säästöpankit lahjoittivat yhteensä yli 785 000 euroa eri hyväntekeväisyyskohteisiin Hyviä tekoja -vastuullisuuskampanjan myötä. Kohteissa korostuvat lapset ja nuoret, esimerkiksi urheiluseurat ja vapaaehtoistyöntekijöiden avustaminen. Lahjoituskohteita oli yli 500. Lue lisää lahjoituskohteista.  

Säästöpankkien Tutkimussäätiö myöntää vuosittain myös apurahoja yliopistojen tutkijoille ja tutkimushankkeille. Lisäksi osakeyhtiömuotoisten Säästöpankkien omistajina olevat säästöpankkisäätiöt, ovat eri puolella maata merkittäviä lahjoittajia. Ne jakavat huomattavia summia yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Henkilöstö

Säästöpankkiryhmässä jokainen työntekijä on oman työnsä asiantuntija ja siksi panostamme voimakkaasti henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämistä tukee esimerkiksi Säästöpankkiryhmän sisäinen Akatemia. Akatemia rakentaa eri rooleja varten oppimispolkuja ja niitä tukevia koulutuskokonaisuuksia.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuumme pitää sisällään hyvän kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden, hyvän hallintotavan ja vastuullisen johtamisen.

Toimimme niin, että asiakkaamme ja kumppanimme voivat luottaa pankin arviointikykyyn ja vastuullisuuteen kaikissa tilanteissa. Taloudellinen vastuullisuus edellyttää, että pidämme huolta omasta vakavaraisuudestamme ja maksuvalmiudestamme huonojenkin suhdanteiden aikana.

Säästöpankkien erityispiirre on se, että me kannamme kokonaisvaltaista vastuuta paikallisen väestön säästämisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä. Emme esimerkiksi myönnä asiakkaillemme liian suuria lainoja tai luottoja, joista he eivät selviytyisi tai, jotka veisivät heidän taloutensa liian tiukoille.

Säästöpankkiryhmä tuntee vastuuta myös suomalaisen yhteiskunnan verotuloista. Maksamme kaikki verot suoraan Suomeen, emmekä harjoita kyseenalaista verosuunnittelua. 

Säästöpankkiryhmä työllistää noin 1400 rahoitus- ja palvelualan ammattilaista eri puolilla maata. Olemme myös aktiivisesti ja vastuullisesti ajattelevana toimijana mukana Finanssialan keskusliiton toimikunnissa kehittämässä Suomen pankkitoimintaa.

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluville yhteisöille on ensiarvoisen tärkeää toimia säädettyjen lakien mukaisesti. Noudatamme kaikkia meitä koskevia lakeja ja määräyksiä toimintaamme liittyvillä lainkäyttöalueilla. Katso lisää.

Vastuullisuus luoton myöntämisessä 

Kuluttajien velkaongelmat ovat lisääntyneet. Lainsäädännöllä ja kuluttajaluottojen hintasääntelyllä pyritään rajoittamaan velkaantumista, mutta myös luotonmyöntäjiltä tarvitaan aktiivisuutta ylivelkaantumisen vähentämisessä. 

Meille Säästöpankissa vastuullisuus on perusarvo kaikessa toiminnassamme, myös luottopäätöksissä. Luottopäätöksemme perustuu esimerkiksi luottohakemuksella kysyttäviin tietoihin sekä asiakassuhteesta kertyneisiin tietoihin. Käytämme myös kumppanimme Suomen Asiakastiedon palveluita lainanhakijan kokonaislainatilan arvioimisessa niin henkilöasiakkaiden kuin yritysasiakkaidenkin puolella. Lopputuloksena on nopea, mutta silti vastuullinen ja huolellinen luottopäätös.

Joskus luoton myöntämättä jättäminen voi olla parempi päätös kaikille osapuolille. Lue lisää vastuullisesta luotonmyönnöstä.

Vastuullinen sijoittaminen

Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Säästöpankkien Varainhoidon ja Säästöpankkirahastojen sijoitustoiminnan vastuullisuudesta huolehtii Sp-Rahastoyhtiö. Yhtiön tehtävänä on sen hallinnoimista asiakkaidemme varoista huolehtiminen ja hyvän pitkän aikavälin tuoton saavuttaminen. Huomioimme sijoituspäätöksissämme myös ympäristön, yhteiskunnallisen vastuun ja hyvän hallintotavan eli ns. ESG-asiat.

Uskomme, että ESG-asioiden huomioiminen auttaa sijoituskohteisiin liittyvien riskien hallinnassa sekä mahdollisuuksien löytämisessä. Lisäksi haluamme edistää muutosta kohti kestävämpää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa. Sp-Rahastoyhtiö on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on Finsif ry:n eli Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen jäsen.

Ympäristövastuu

Vastuullisena suomalaisena pankkiryhmänä kannamme huolta myös ympäristöstä. Korvaamme esimerkiksi säännöllisesti työmatkoja ja neuvotteluja puhelin- ja videopalavereilla. Vähennämme turhaa paperin käyttöä ja suosimme hankinnoissamme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Ympäristö on huomioitu myös säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuissamme. Säästöpankki Ympäristö -rahaston sijoituskohteiden keskiössä ovat ilmastonmuutoksen torjuminen sekä ympäristöinnovaatiot. 

 

Lue lisää Säästöpankin vastuullisuudesta