Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj - Velkasijoittajat

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää ja toimii ryhmän keskusluottolaitoksena. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja vakuudeton tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut sekä säästöpankkien maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoiminta