10 kysymystä taloyhtiön vastuunjaosta

Sp-Kodin lakimies Erja Pulli vastaa yleisimpiin kysymyksiin asunto-osakeyhtiöiden vastuista.

Pienoismallitalo

Vuonna 2020 uudistettu asunto-osakeyhtiölaki määrittelee, kenelle kiinteistön ja huoneistojen kunnossapitovastuu kuuluu. Lähtökohtaisesti kiinteistön ulkopinnat ja rakenteet parvekkeita myöten kuuluvat aina taloyhtiön vastuulle. Huoneiston sisäpuoli ja pinnat, esimerkiksi lattiamateriaalit ja kodinkoneet ovat sen sijaan osakkaan vastuulla. Yksityiskohdat on helppo tarkistaa vastuunjakotaulukosta, jota voi pyytää taloyhtiön isännöitsijältä.

1. Pitääkö tapetoinnista tai maalauksesta ilmoittaa taloyhtiölle?

Tapetointi ja maalaus ovat sellaisia töitä, joista ei ole tarpeen ilmoittaa taloyhtiölle. Mikäli työ vaatii kuitenkin vesi-, viemäri- ja sähkötöitä, osakas on velvollinen ilmoittamaan muutostöistä taloyhtiölle.

2. Pitääkö remonttiin pyytää lupa taloyhtiöltä?

Remontti-ilmoitus on kirjattu asunto-osakeyhtiölakiin, mutta taloyhtiöllä pitää olla ajantasainen tieto siitä, milloin ja minkälaisia remontteja kussakin asunnossa on tehty. Mikäli käy ilmi, että huoneistoon on rakennettu luvatta esimerkiksi sauna vanhaan vaatehuoneeseen, sen saattaa joutua palauttamaan alkuperäiseen tarkoitukseensa. Asuntoa vaihdettaessa on hyvä tarkistaa, että asunnon pohjapiirustus vastaa remonttitietoja. Remontti-ilmoitusta voi myös korjata, mikäli suunnitelmat muuttuvat remontin edessä. Remonttia ei kuitenkaan voi aloittaa ennen kuin muutostyö on hyväksytty.

3. Miksi taloyhtiö haluaa tehdä loppukatselmuksen remontistani?

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan muutostyötä työn kestäessä ja osakas vastaa yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista. Valvonnan on oltava riittävää. Kun remontti on valmis, taloyhtiö tekee vielä loppukatselmuksen ja tarkistaa, että työt on toteutettu muutostyöilmoituksen mukaisesti. Katselmuksessa tarkistetaan muun muassa vesiputket, viemärit ja sähköt siltä osin kuin ne liittyvät muutostöihin. Keittiö- tai kylpyhuoneremontin yhteydessä tarkistetaan, että astianpesukoneen ja kylmäkoneiden alle on asennettu vuotokaukalo ja että allaskaappi on asianmukaisesti tiivistetty.

4. Voiko taloyhtiö poiketa lain mukaisesta vastuunjaosta?

Mikäli taloyhtiössä halutaan poiketa lainmukaisesta vastuunjaosta, siitä on tehtävä määräykset yhtiöjärjestykseen, josta päättävät viime kädessä osakkaat. Yhtiöjärjestys sitoo kaikkia osakkeenomistajia.

5. Kenen vastuulle kuuluu pesualtaan hajulukko?

Osakkaan tulee huolehtia siitä, ettei lavuaariin päädy hiuksia tai muuta sinne kuulumatonta. Jos lavuaari ei vedä kunnolla, sinne kannattaa kaataa viemärinavausainetta. Mikäli tämä ei auta, hajulukon avaamista voi pyytää taloyhtiöltä. Lattiakaivon puhdistaminen on sen sijaan edelleen asukkaan vastuulla.

6. Kuka vastaa parvekkeelle kertyneen lumen puhdistamisesta?

Parveke kuuluu huoneistoon ja on osakkaan hallinnassa olevaa tilaa, jos parvekkeelle on kulkuyhteys vain osakehuoneistosta. Osakkaan vastuulla on pintojen kunnostuksen ohella myös parvekkeen puhtaanapito. Osakkaan tulee huolehtia jään, lumen ja roskien poistosta siten, ettei niistä aiheudu haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Pudotettu lumi ei saa jäädä rakenteiden läheisyyteen tai viemäreiden päälle. Lumenpudotuksessa tulee olla erityisen huolellinen, ettei se aiheuta vaaraa. Uusissa taloyhtiöissä parvekelasitukset ovat suosittuja myös kunnossapidon näkökulmasta, sillä ne suojaavat parveketta lumelta ja roskalta.

7. Kenen vastuulle kuuluu asunnon ilmanvaihtosuodattimien vaihto?

Uuden vastuunjakolinjauksen mukaan ilmanvaihtosuodattimien vaihtamisesta vastaa nyt taloyhtiö. Asukas on kuitenkin vastuussa poistoilmaventtiilien puhdistamisesta, joten muutos koskee ainoastaan huoneiston korvausilmaventtiilejä.

8. Eroavatko kerros-, rivi- tai erillistaloyhtiöt vastuiden osalta toisistaan?

Asunto-osakeyhtiölaki koskee kaikkia talomuotoja, mutta erillistaloyhtiöissä on tyypillistä, että

jokainen osakas pitää huolta omasta kiinteistöstään. Yleensä yhtiöjärjestykset pyritään laatimaan niin yksityiskohtaisesti, että ne kattavat kunnossapitoon liittyvät asiat tarkasti. Erillistaloissa vastuuta pyritään rajaamaan yhtiön osalta suppeaksi, kun taas kerrostaloyhtiöissä on tavallista, että osakkaan vastuu on kevyempi.

9. Kuka vastaa huoneiston asianmukaisista palovaroittimista?

Paristokäyttöiset palovaroittimet kuuluvat osakkaan vastuulle. Palovaroittimia on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 neliömetriä kohti. Huoneiston jokaisessa kerroksessa on myös oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin. Se suositellaan sijoitettavaksi makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin ja ylemmissä kerroksissa portaikon yläpuolelle. Taloyhtiö voi hankkia palovaroittimet kaikille huoneistoille ja muistuttaa pattereiden vaihtamisesta tai jopa tarjota apua niiden vaihtamiseen. Näin yhtiö voi kantaa vastuuta paloturvallisuudesta ja lisätä asukkaiden turvallisuutta.

10. Saako huoneistoon kuuluvalle omalle pihalle istuttaa puun?

Pääsääntöisesti taloyhtiön pihat, myös huoneistoihin rajautuvat ovat taloyhtiön hallinnassa ja omaisuutta. Osakkaalla on pihaan käyttö- ja kunnossapito-oikeus. Se tarkoittaa sitä, että yhtiö vastaa pihan rakenteista, kuten aidoista tai puista, mutta asukas huolehtii sen siisteydestä. Osakkaan kannattaa olla tarkka, millaisia muutostöitä pihallaan tekee. Esimerkiksi harmittomalta tuntuva puun istutus voi häiritä naapureita vuosien kuluttua. Esimerkiksi terassin laajennus on sellainen muutostyö, josta pitää ilmoittaa taloyhtiölle.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista

;