Nuoret haluavat oman kodin hyvien yhteyksien ja palveluiden ääreltä

Sp-Koti kysyi Facebookissa nuorilta, mitä haaveita heillä on kotiin liittyen. Kyselyyn vastanneista 15–30-vuotiaista noin 70 prosenttia haaveilee oman kodin hankkimisesta. Tärkeintä omassa kodissa on hyvä sijainti, viihtyisyys ja kotirauha. Hyvä sijainti tarkoittaa hyviä julkisia kulkuyhteyksiä ja lähipalveluja. Uudesta modernista kodista haaveilee lähes 60 prosenttia nuorista.

– Teetimme toukokuun alussa nuorille Facebookissa suppean ja vain muutaman päivän auki olleen kyselyn heidän asumisen unelmistaan, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. – Halusimme kartoittaa, miten nuoret haluavat asua, jos voisivat vapaasti itse päättää. Kyselymme kohderyhmänä olivat 15–30-vuotiaat kaikkialla Suomessa. Kyselyyn vastasi 240 henkilöä, joista lähes puolet oli 19–25-vuotiaita.

–  Kysyimme, mikä on nuorille tärkeintä omassa kodissa, missä he haluavat asua ja minkälainen heidän toivekotinsa on, Rantanen jatkaa. – Kyselymme tulosten mukaan nuorille omassa kodissa kaikkein tärkeintä on viihtyisyys ja kotirauha. Myös kodin sijaintia pidetään selvästi tärkeämpänä kuin mahdollisimman pieniä asumiskustannuksia. Asian voisi helposti kuvitella olevan toisin.

Kaupungin keskusta, maaseudun rauha vai hyvät kulkuyhteydet ja palvelut

– Jopa 72 prosenttia vastanneista nuorista kertoo unelmien kotinsa sijaitsevan hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja palveluiden lähellä. Kaupungin keskustassa asumisesta tai maaseudun rauhasta haaveilevien määrät ovat selvästi pienemmät, Jukka Rantanen sanoo. – Kuitenkin 24,6 prosenttia vastaajista haluaisi hankkia oman kodin

maaseudulta. Ovatko he nuoria, jotka ovat maaseudulta kotoisin tai asuvat siellä nyt vai kaupunkilaisia, jotka haaveilevat maalle muutosta, sitä kyselymme ei kerro.

– Myös se selvisi kyselystämme, että nuoret haluavat omalta kodilta asumisen helppoutta. Heidän intressinsä ovat muualla kuin kodin remontoinnissa tai rakentamisessa. Lähes 60 prosenttia ilmoitti haaveilevansa uudesta modernista kodista, kun taas rintamamiestalosta ja puutarhasta vain 21,9 prosenttia. Kolmannes vastaajista kertoi haaveilevansa ullakkoasunnosta ja kattoterassista, ja isosta omasta pihasta 35 prosenttia vastaajista.

– Kevyt kyselymme osoittaa, että nuorilla on yhtä lailla kuin aikuisillakin erilaisia haaveita kotiin ja asumiseen liittyen. Kuitenkin vain noin 30 prosentille vastanneista asunnon omistaminen ei ole tärkeää. He haluaisivat asua unelmiensa kodissa vuokralla, toteaa Rantanen. – Tämä vahvistaa uskoani sen suhteen, ettei omistusasumisen merkitys tule Suomessa merkittävästi vähenemään lähitulevaisuudessa.

Asunto- ja aluepolitiikassa tulee kuunnella enemmän tulevaisuuden asunnonostajia

– Kun kävimme läpi kyselyn vastauksia, niin esiin nousi kysymys, tuetaanko nykyisellä asunto- ja aluepolitiikallamme nuorten kotiunelmien todeksi tekemisen mahdollisuuksia riittävästi. Tiedossamme on, että alueellinen eriarvoistuminen, polarisaatio, tulee syvenemään entisestään. Se tarkoittaa myös sitä, että eri puolilla Suomea asuvilla nuorilla on erilaiset mahdollisuudet toteuttaa kotiin liittyviä unelmiaan. Kannattaa myös ottaa huomioon, että ensiasunnon ostaminen tapahtuu meillä nykyään aiempaa myöhemmin, noin 30-vuotiaana. Ensiasunnon ostajat ostavat myös yhä useammin suoraan perheasuntoja, ei yksiöitä eikä kaksioita.

– Hyvien kulkuyhteyksien säilyminen kauempaakin kasvukeskuksista tulisi turvata. Nyt julkisia yhteyksiä pikemminkin koko ajan karsitaan ja vähennetään. Hyvät kulkuyhteydet vähän kauempaa tarjoavat nuorille paremmat mahdollisuudet oman asunnon hankkimiseen: asuntojen hinnat ovat edullisempia, samalla rahalla saa huomattavasti enemmän neliöitä ja asumisviihtyvyyttä, ja usein myös muut elinkustannukset ovat edullisempia. Alueellinen hyvän kierre voi lähteä yllättävän pienestä, esimerkiksi riittävistä nopeista junavuoroista.

– Suomalaiset nuoret näyttävät saaneen haaveen omistusasunnosta jo äidinmaidosta. Heidän omaan kotiin ja asumiseen liittyviä haaveita ja haasteita tulisi ottaa asunto- ja aluepolitiikassamme nykyistä paremmin huomioon.

Ota yhteyttä ja kysy aiheesta lisää

Jukka Rantanen
Toimitusjohtaja, Sp-Koti Oy  
050 341 1391
jukka.rantanen@spkoti.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista

;