Sp-Koti keskittyi koronakeväänä kriisijohtamiseen hyvin tuloksin

Sp-Kodissa keskityttiin kriisijohtamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen ketjun yrittäjien ja välittäjien kanssa koronakriisin iskettyä Suomeen maaliskuussa. Äkillisesti ja radikaalisti muuttuneessa toimintaympäristössä välittäjille tarjottiin käytännönläheistä apua, tukea ja ohjausta poikkeustilanteesta selviytymiseen ja uusien toimintatapojen nopeaan käyttöönottoon.

Jukka Rantanen

Valittu toimintastrategia auttoi Sp-Kotia selviämään vaikeasta koronakeväästä monia kilpailijoitaan paremmin. Vanhojen asuntojen kauppamäärät putosivat Sp-Kodissa merkittävästi vähemmän kuin koko markkinassa maalis–toukokuun aikana. Toukokuussa ketjussa tehtiin kauppoja 9,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän, kun välittäjien tekemien vanhojen asuntojen myynti koko asuntomarkkinassa laski 31,5 prosenttia. Myös touko–kesäkuun vaihteessa tehdyn henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat ketjuohjauksen toimineen kriisissä toivotulla tavalla.

– Päätimme välittömästi koronarajoitusten astuttua voimaan keskittyä yrittäjiemme ja välittäjiemme vahvaan tukemiseen luottamusta vahvistavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä aktiivisella kriisijohtamisella ja viestinnällä, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. – Olemme toimintamme alusta lähtien eli tänä vuonna jo 10 vuoden ajan panostaneet yrittäjiemme vahvaan tukemiseen monin eri tavoin.

– Uskon, että valitun kriisistrategiamme ansiosta vanhojen asuntojen kauppamäärämme putosivat maalis–toukokuussa selvästi vähemmän kuin alallamme keskimäärin, sanoo Rantanen. – Kauppa on myös elpynyt meillä selvästi koko markkinaa nopeammin. Kauppamäärämme ja liikevaihtomme ovat kasvaneet tämän vuoden tammi–toukokuun aikana lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Sp-Kodin henkilöstö on ketjuohjaukseen tyytyväisempää kuin koskaan aikaisemmin

– Teetämme yrittäjillämme ja välittäjillämme vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jossa kysymme muun muassa ketjuohjauksestamme ja sen laadusta. Tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia, sillä kysymykset toistuvat joka vuosi identtisinä. Tuoreen kyselyn tulokset yllättivät meidät positiivisesti. Saimme jokaisesta osa-alueesta ennätyskorkeat pisteet, Rantanen kertoo tyytyväisenä.

– Saimme erinomaista palautetta aktiivisesta avusta ja avoimesta vuorovaikutuksesta koronakriisin aikana. Esimerkiksi informatiivisia valmennuksiamme yritystukien hakemiseen tai lomautusten ja irtisanomisten varalta arvostettiin kovasti, jatkaa Rantanen.

– Pidimme myös yrittäjiemme kanssa viikoittaisia videopalavereita, joissa tarjosimme heille kriisiapua ja viestimme kaikista tärkeistä ajankohtaisista asioista. Näissä palavereissa keskusteltiin ja jaettiin avoimesti kokemuksia koronakriisin vaikutuksista omaan yritykseen ja toimialaan. Yrittäjät tarjosivat toisilleen arvokasta vertaistukea ja auttoivat pitämään positiivista ilmapiiriä ja tulevaisuudenuskoa yllä.

– Oma arvostukseni yrittäjiämme ja välittäjiämme kohtaan nousi myös huippuunsa tässä kriisissä. Oli uskomattoman hienoa nähdä, miten kaikki tsemppasivat ja auttoivat toisiaan vaikeassa tilanteessa.

– Se yllätti, miten nopeasti ja myönteisesti uudet toimintatavat ja työkalut otettiin meillä käyttöön koronakriisin iskettyä. Normaalitilanteessa esiintyy aina jonkin verran muutosvastarintaa. Nyt sitä ei ollut juuri lainkaan, kertoo Rantanen. – Täysin uusi esittelytapakin, live-esittelyt, olivat meillä noin viikossa käytössä koko ketjussa ja kaikilla välittäjillämme.

Asuntomarkkinat elpyvät vauhdikkaasti

– Kriisitilanteissa on aina voittajia ja häviäjiä. Näin näyttää käyneen nyt myös asuntomarkkinoilla. Markkinaosuuksia ja välitysbisneksen kortteja jaetaan nyt uudestaan, Rantanen jatkaa. – Korona on todennäköisesti muuttanut myös asuntokauppabisnestä pysyvästi, muun muassa kriisin myötä otetun digiloikan ja uusien toimintamallien myötä.

– Sp-Kodissa koronakriisistä on palauduttu normaaliin nopeasti. Olemme uusien myyntikohteidenkin määrässä jo nyt viime kesäkuun vauhdissa, kertoo Rantanen. – Korona sai aikaan patoutunutta asunnonosto- ja vaihtotarvetta, joka nyt näyttää purkautuvan varsin vauhdikkaasti. Kesän mittaan näemme, miten pysyvästä ilmiöstä on kyse ja tasaantuuko ihmisten into vaihtaa kotia.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan aiheesta lisää:

Toimitusjohtaja Jukka Rantanen, Sp-Koti Oy
GSM 050 341 1391 tai e-mail: jukka.rantanen@spkoti.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista

;