Nuorten asumishaaveet -kyselyn säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT 

1. Arvonnan järjestäjä 

Sp-Koti Oy  Y-tunnus: 2377240-9  
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki (Jäljempänä "Järjestäjä") 

2. Kampanja-aika 

Arvontaan voi osallistua kyselyn ajan, joka on 10.5.-13.5.2018. 

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset 

Arvontaan voivat osallistua: Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt.

Arvontaan voi osallistua vastaamalla kyselyyn osoitteessa: https://www.saastopankki.fi/fi-fi/sp-koti/nuorten-asumishaaveet 

Osallistuakseen arvontaan antamalla oma sähköpostiosoite.  

Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä. Osallistumalla kilpailuun arvontaan osallistuja hyväksyy tämän arvonnan säännöt. 

4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen Palkinnot: 

1. Sp-Koti Oy arpoo 5 kpl: 2 x elokuvalippu 
 
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. Lisäksi tässä on hyvä mainita esimerkiksi, jos arvotte konserttilippuja tai lippuja muihin tapahtumiin, että matkat ja majoittumiset voittaja kustantaa itse. Ellei kyseessä ole tapahtumapaketti. 
  
Arvonta tapahtuu: 18.5.2018 Sp-Koti Oy:ssa. 
 
Sp-Koti Oy varaa oikeuden julkaista voittajien nimet www.facebook.com/spkoti.fi/ sivullaan.  

5. Arvonnan järjestäjän vastuu 

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot.   
Arvontaan osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. 

6. Tietojenkäsittely 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla, eikä niitä luovuteta Säästöpankkiryhmän ulkopuoliselle taholle.  
Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun osallistuneista on arvottu voittajat (yhteensä 5 kpl voittajia) ja heihin on saatu yhteys. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 18.11.2018 (6 kk sisällä arvonnan suorittamisesta viimeistään). 

Järjestäjän arvonta- ja kilpailurekisteriseloste 
REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä 
Sp-Koti Oy 

Y-tunnus: 2377240-9  
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki (Jäljempänä "järjestäjä") 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Erja Pulli 
Sp-Koti Oy  
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki 

Rekisterin nimi 
Järjestäjän arvonta- ja kilpailurekisteriseloste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan järjestäjän arvonnan ja kilpailun voittajien arpomiseen, voitosta ilmoittamiseen, sekä voittojen toimittamiseen. Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun arvonnan voittajat on selvitetty ja heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi.  

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: sähköpostiosoite. 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan kyselylomakkeen kautta. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin kuin palkinnon lunastamista varten. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Järjestäjän ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan. Annetut henkilötiedot tuhotaan joka tapauksessa viimeistään 18.11.2018.