Palautteet

Yhteistyö välittäjän kanssa
Välittäjän alan asiantuntemus toiminnassa, rauhallinen ja määrätietoinen toimintatapa.
Kaikki meni kuten piti ja erityisen nopeasti!
Kaikki sujui hyvin ja ripeästi, koronatilanteesta huolimatta
Näyttö, tarjouksen tekeminen ja kaupanteko. Ylipäätään kommunikointi välittäjän kanssa oli sujuvaa ja vaivatonta.
hyvin
Kaikki meni mukavasti, välittäjä järjesti oman ajan minulle ennen varsinaista näyttöä ja sopimuksen tekoon löytyi tuuraaja, kun varsinainen välittäjä oli varattu.
Kokonaisuus
Koko ketju toimeksiannon aloituksesta loppuunvientiin oli kiitettävä. Korona-ajan takia toimeksiantaja oli poissa kaupungista koko ajan ja välittäjä hoiti kaikki asiat.
Mainostaminen eri sivuilla oli näkyvää ja herätti mielenkiintoa. Tarjouskaupaksi muuttaminen sujui jouhevasti.
Välittäjän aktiivisuus myyjään ja tarjousten tekijöihin koko prosessin ajan. Huolellinen valmistautuminen myynti-ilmoituksen teossa. Lisäksi loppuvaiheessa ylimmän tarjouksen tekijän kanssa käydyt monivaiheiset keskustelut ja niistä tiedottaminen myyjälle.
Asuntokauppa oli sujuvaa - välittäjä toimi kaikin puolin ammattimaisesti ja asiallisesti.
Kaikki meni sovitulla tavalla ja hyvällä aikataululla.
Kaikki sujui. Välittäjä oli luottamusta herättävä ja miellyttävä.
Yhteydenpito, ja toki se, että koti meni ennätysnopeasti myyntiin.
Asunto myytiin enne näyttöä.
Sain asunnon :D Yhteydenpito tarjous-vastatarjous-prosessin aikana sujui hyvin