Palautteet

Toimeksiantajaa jaksettiin kuunnella loppuun asti.
Nopeus