Palautteet

Kaikki sujui loistavasti
Aktiivisuus,ripeys, sujuvuus
Näyttöjen järjestelyt ulkopaikkakuntalaisen kanssa ja aikataulun muutosten kompromissit