Palautteet

Markkinointi, näytöt ja kaupan teko... kaikki erinomaista. Välittäjällä erinomainen osaaminen ja asenne työhön
Hyvin markkinoitu ja neuvoteltu. Helppoa myyjälle, kun osaava ja luotettava välittäjä hoitaa
Kaikki mitä asunnon myyntiin liittyi
Asioiden hoito kokonaisuutena
Kauppa.
kommunikointi
Välittäjä oli aktiivinen ja vei kauppaa eteenpäin
Yhteydenpito