Palautteet

Kaikki sujui erittäin hyvin
Personal handling
Näyttöjen ja muutenkin aikataulujen sopiminen. Ylipäätään nopea toiminta joka asiassa.
Tarjous tuli suhteellisen inhimillisessä ajassa