Palautteet

Asiantunteva ja mukava välittäjä. Kertoi talosta kattavasti, oli mukana ja tavoitettavissa jokaisella askeleella ensimmäisestä näytöstä kaupantekoon.
Yhteydenpito
Kaikki toimi mainiosti, oma-aloitteisesti.
Asiat hoituivat nopeasti ja yhteydenpito oli sujuvaa.
Tarpeellinen määrä yhteydenpitoa. Yhteistyö saumatonta. Vuorovaikutus toimivaa ja arvostavaa.
Sähköiset järjestelmä ovat selkeitä ja hyvin hallittavia.