Palautteet

Yhteyden pito ja yställisyys
Aikataulu, joustavuus, ammattitaito.