Palautteet

Susanna Manninen pelasi riskiä — mutta onnistui !😎
Viestintä alkukankeuden jälkeen ja myynti.