Palautteet

Susanna Manninen pelasi riskiä — mutta onnistui !😎
Valokuvaus ja esittelyn jakaminen erityyppisiin kanaviin
Viestintä alkukankeuden jälkeen ja myynti.
Yhteydenpito ja viestintä mm. esittelyiden ajankohdista sekä kaupanteko.