Uudisasuntotuotannon hintaan liittyvä tontin lunastushinta – kannattaako tontti lunastaa vai ei?

Uudistuotannon tarjonnasta on viime aikoina ollut paljon medianäkyvyyttä. On spekuloitu sillä, onko tällä hetkellä tarjolla liikaa uudistuotantoa ja missä ostajat ovat, kun vielä parisen vuotta sitten uudiskohteet varattiin salamana nopeimmat syövät hitaammat meiningillä. 

Alettiin rakentaa uudiskohteita enemmän ja enemmän ns. valinnaisille vuokratonteille. Olimme Suomessa tottuneet kaupunkien ja kuntien vuokratontteihin, joilla pyrittiin edesauttamaan meidän tavallisten ihmisten mahdollisuutta ostaa oma asunto. Maksetaanhan tontin vuokra tällöin vastikkeen yhteydessä, ja näin kaupunki tai kunta sai lisää veronmaksajia alueelleen. Asuntojen hinnat olivat kohtuullisia ja vuokra-ajat pitkiä sekä vuokrahinnat alhaisia. 

Monissa 50- ja 60-luvuilla rakennetuissa taloyhtiöissä jännitetäänkin tällä hetkellä, mihin tasoon kaupungit ja kunnat vuokratasonsa tonteista asemoivat. Onneksi näissä usein hinnat pysyttelevät kohtuutasoilla, ja joskus kaupunki voi jopa antaa yhtiöille mahdollisuuden lunastaa tontti yhtiön omaksi. Tällöin osakkaat vastaavat ostohinnan suorittamisesta ja tontti tulee yhtiön omistukseen, ei yksittäisen asukkaan. Samalla kuitenkin jälleenmyyntiarvo oman asunnon myyntitilanteessa saattaa kohota ja siten lopulta sataa osakkaan laariin positiivisena asiana. 

Useimmiten kuitenkin kaupunki tai kunta tekee uudet vuokrasopimukset, jotka pääsääntöisesti ovat melko pitkiä ja luotettavia. Asukkaat voivat olla rauhallisin mielin tontin vuokran suhteen. 

Tutustu tarkkaan tontin omistusosuuden lunastukseen liittyviin ehtoihin

Kymmenisen vuotta sitten rakennuttajat alkoivat tarjota yhtiöille ns. valinnaista vuokratonttivaihtoehtoa. Siinä tuleva asukas, yhtiön osakas ostaa asunnon ja hänellä on mahdollisuus kaupanteon yhteydessä lunastaa yhtiölle omistukseen oman asuntonsa edellyttämä tonttiosuus. Tontin voi omistaa yksityinen rahasto tai muu yhtiö. Rahasto siis tekee taloyhtiön kanssa sopimuksen, jossa sovitaan muun muassa siitä, mikä on osakkaiden oikeus lunastaa oma osuutensa tontista ja millä perustein lunastushinta kehittyy. Onkin tärkeää lukea tarkkaan tontin omistusosuuden lunastukseen liittyvät ehdot, sillä on vaikea hahmottaa, paljonko tontin lunastus jatkossa mahdollisesti olisi. Onko odotettavissa vuotuisia tontin vuokran korotuksia ja jos on, niin millaisin ehdoin tonttivuokraa voi korottaa. Voiko tonttiosuuden lunastaa kaupanteon yhteydessä ja yleensä niin voi tehdä, mutta mitkä ovat seuraavat hetket, kun tonttiosuuden voi taloyhtiön omistukseen lunastaa. Yleensä näistä on laadittu tarkka selonteko ja ostajan on tärkeä tutustua näihin ehtoihin huolella sekä miettiä oman talouden näkökulmasta, mikä on tärkeää. 

Miten vuokratontti vaikuttaa vastikkeeseen?

Asunto-osakeyhtiöt, jotka sijaitsevat vuokratonteilla ovat usein siinä mielessä houkuttelevia, että ostohinnat ovat omistustonteilla verrattuihin asuntoihin usein hiukan edullisempia. Toisaalta sitten vastikkeen yhteydessä täytyy maksaa tonttivuokran osuus. Jos vuokravastike tontista olisi esimerkiksi 5 %:n luokkaa, se tarkoittaisi esim. 30.000 eur tonttiosuudesta vuodessa 1.500 eur ja jaettuna 12 kk:lle, se olisi 125 eur/kk. Tässä kohdin täytyy kuitenkin muistaa, ettei maksettu vastike lyhennä tonttiosuuden määrää euroakaan, vaan tontista kuukausittain maksettava vastike on vuokravastike, jolla ei ole vaikutusta tonttiosuuden lunastushintaan. Jos olet kahden vaiheilla, tontin lunastusta ei kannata jäädä odottelemaan. Muutaman vuoden päästä tonttiosuuden hinta on todennäköisesti hieman korkeampi eikä jo maksetuista vuokrista ole mitään iloa. Valinnanvapaus on aina ostajalla.

Vuokratontteihin liittyy myös riski, johon yksittäinen asunnon ostaja ei pysty varautumaan käytännössä mitenkään. Mitä tapahtuu silloin, jos joku toinen osakas ei kykene lunastamaan tonttia eikä maksamaan omaa vuokravastikettaan?

Osakkaat eivät myöskään lunasta tonttiaan itselleen. Osakas maksaa taloyhtiölle sovitun vastikkeen, jolla taloyhtiö ostaa omistukseensa osuuden tontista eli yhtiö vastaa tontin vuokrasta tai loppuosuuden lunastuksesta ja yhtiön velvoitteista vastaavat osakkaat - myös ne, jotka jo maksoivat oman osuutensa.

Kaiken kaikkiaan, kuten kaikessa omaan kotiin tai sijoitusasuntoon liittyvässä kaupankäynnissä. Kannattaa aina kysyä ja kyseenalaistaa. Kaikki paperit kannattaa lukea tarkkaan ja pyytää välittäjää auttamaan asioiden ymmärtämisessä. Ja sitten, kun oma unelma-asunto osuu kohdalle, se kannattaa ostaa. Kaikki muu järjestyy asiantuntijoiden avulla ja omaa taloutta järkevästi hallinnoimalla. 

Hei nopea lukija! Tässä nopea listaus, jolla pääset aiheeseen kiinni:

  1. Huomioi kuka omistaa tontin. Onko se yksityinen henkilö, rahasto vai jokin yritys?
  2. Muista aina tutustua huolella tontin vuokrauksen ehtoihin.
  3. Tarkista, minkälaisia ovat vuotuiset korotusehdot.
  4. Ota selvää, milloin tonttiosuuden voi halutessaan lunastaa taloyhtiölle.
  5. Tarkastele rehellisesti oman talouden tilannetta ja kantokykyä. 

Haluaisitko keskustella aiheesta lisää? Me voimme auttaa sinua, jos olet pohtinut tontin omistukseen tai vuokratontteihin liittyviä asioita. Ota yhteyttä! 

Sp-Koti Urbaanit, puh. 010 411 8920

Julkaistu
...