Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Y-tunnus: 2238752-5
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "Järjestäjä")

2. Kampanja-aika

Arvontaan voi osallistua kampanja-aikana, joka on 29.6.-1.9.2020.

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat täysi-ikäiset Säästöpankin Visa Business Debit -kortinhaltijat (jäljempänä ”Kortinhaltija”). Kortinhaltija voi osallistua arvontaan rekisteröitymällä kilpailuun osoitteessa www.saastopankki.fi/yrityskampanja ja maksamalla Säästöpankin Visa Business Debit -kortilla onnistuneesti vähintään kolme (3) kertaa kampanja-aikana.

Osallistuakseen arvontaan, Kortinhaltijan tulee olla täysi-ikäinen kampanjan alkaessa, eli 29.6.2020. Lisäksi Kortinhaltijalla tulee olla voimassa oleva Säästöpankin Visa Business Debit -kortti kampanja-ajan päättyessä, eli 1.9.2020. Arvonta suoritetaan kampanja-aikana rekisteröityneiden ja Säästöpankin Visa Business Debit -korttia vähintään kolme (3) kertaa kampanja-aikana onnistuneesti käyttäneiden Kortinhaltijoiden kesken.

Kortinhaltija voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä.

Rekisteröitymällä kilpailuun Kortinhaltija hyväksyy tämän arvonnan säännöt.

4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen

Palkinnot:

Neljä (4) viidensadan (500) euron arvoista lahjakorttia Kortinhaltijan valitsemaan Suomessa toimivaan yritykseen.

HUOM! Järjestäjä varaa oikeuden perustellusta syystä hylätä Kortinhaltijan ehdottaman yrityksen, josta lahjakortilla voisi ostaa, jos valittu yritys myy/tuottaa Säästöpankkiryhmän arvojen kanssa ristiriidassa olevia tuotteita/palveluja (esim. päihteet, aseet, pornografinen materiaali tai uhkapeli). Tutustu Säästöpankkiryhmän arvoihin tarkemmin osoitteessa https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/tietoa-saastopankkiryhmasta/strategia

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen/palveluun. Kilpailussa voittanut Kortinhaltija vastaa itse kaikista palkinnon lunastamiseksi/käyttämiseksi mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Arvonta tapahtuu Järjestäjän tiloissa Helsingissä kolmen (3) päivän kuluessa kampanja-ajan päättymisestä, eli 4.9.2020. Arvonnassa voittaneille Kortinhaltijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai kirjeitse, ja kerrotaan palkinnon luovuttamiseen liittyvistä käytännön seikoista.

Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa arvonnassa voittaneiden Kortinhaltijoiden nimi, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot yritykselle, jonka lahjakortin arvonnassa voittanut Kortinhaltija palkinnokseen haluaa.

Järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista kaikkea Kortinhaltijan arvontaan osallistumiseksi lähettämää materiaalia. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden kuvata palkintojen voittaneita Kortinhaltijoita kampanja-ajan päättymisen jälkeen esimerkiksi palkintojen luovuttamisen yhteydessä. Kilpailun voittaneiden Kortinhaltijoiden nimet voidaan julkaista eikä kilpailuun voi osallistua anonyyminä.

5. Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot. Järjestäjä ei vastaa palkintoon mahdollisesti liittyvistä matkanjärjestelyistä tai muista kuluista.

Kortinhaltija vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

6. Tietojenkäsittely

Kortinhaltijoiden henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännönlain edellyttämällä tavalla, eikä niitä luovuteta Säästöpankkiryhmän ulkopuoliselle taholle lukuun ottamatta yrityksiä, joista palkinnoksi annettavat lahjakortit hankitaan, ja niillekin henkilötietoja voidaan luovuttaa vain niiltä osin kuin niitä tarvitaan palkintojen lunastamiseksi ja luovuttamiseksi.

Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun osallistuneista Kortinhaltijoista on arvottu voittajat (yhteensä 4 kpl voittajia) ja heihin on saatu yhteys. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 30.9.2020.

 

1. Järjestäjän arvonta- ja kilpailurekisteri

Rekisterinpitäjä

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Y-tunnus: 2238752-5
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Manu Kauppila
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Säästöpankkiryhmässä on nimetty ryhmän yhteinen tietosuojavastaava, johon voit ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojalainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä.

Säästöpankkiryhmän tietosuojavastaava

Säästöpankkiliitto osk
Postiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@saastopankki.fi

Rekisterin nimi

Yrittäjien Business Debit –kampanja 2020

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Järjestäjän arvonnan ja kilpailun voittajien arpomiseen, voitosta ilmoittamiseen, sekä voittojen toimittamiseen/lunastamiseen. Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun arvonnan voittajat on selvitetty ja heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi ja viimeistään 30.9.2020.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: etu- ja sukunimi; syntymävuosi; osoite, postinumero ja -toimipaikka; puhelinnumero; sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin kuin palkinnon lunastamista varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Järjestäjän ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun palkinnot on arvottu ja voitoista tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan. Annetut henkilötiedot tuhotaan joka tapauksessa viimeistään 30.9.2020.