Logo
Täysikäisyys | Opiskelu ja työelämään siirtyminen | Yhteenmuutto ja perheen perustaminen | Eläkkeelle | Perintösuunnittelu | Elämän vastoinkäymiset

Perintösuunnittelu

Hyödynnä perintösuunnittelun mahdollisuudet

Perintöä saadaan ja sitä myös jätetään omille perillisille. Perinnön siirtäminen kannattaa suunnitella huolella etukäteen siten, että edunsaajien veroseuraamukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Säästöpankin asiantuntijat opastavat sinua perintösuunnittelussa.

Voit siirtää varallisuutta jälkipolville esimerkiksi

  • lahjoittamalla
  • testamentilla
  • Säästövakuutuksen kautta.

Kun teet lahjoituksen elinaikanasi, perilliset eivät joudu maksamaan perintöveroja samassa määrin kuin periessään testamentilla.

Testamenttiin tarkkuutta

Testamentti on perinteinen tapa siirtää varallisuutta tuleville polville. Se kannattaa aina antaa asiantuntijan laadittavaksi, jotta testamentin tulkinta on yksiselitteinen eikä sitä voida mitätöidä muotovirheiden perusteella.

Testamentilla on mahdollista muuttaa laillista perimysjärjestystä. Puolisot eivät peri toisiaan, jos heillä on rintaperillisiä. Puolison eduksi voi kuitenkin tehdä testamentin.

Rintaperilliset ovat aina oikeutettuja lakiosaan, jonka suuruus on puolet koko lakimääräisestä perintöosuudesta. Jäljelle jäävästä puolikkaasta määrää testamentin tekijä.

Hallintaoikeustestamentti leskelle

Puolisot voivat tehdä keskinäisen hallintaoikeustestamentin. Hallintaoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää omaisuutta ja hyödyntää sen tuotto.

Leskelle voidaan määrätä hallintaoikeus myös muuhun omaisuuteen kuin vakituiseen asuntoon ja kodin irtaimistoon, johon hänellä on perintökaaren mukaan oikeus. Näin esimerkiksi sijoitusasunnosta saatava vuokratulo kuuluu hallintaoikeuden haltijalle. Sen sijaan omaisuuden omistusoikeus siirtyy perillisille ja he maksavat siitä perintöveron.

Järjestelyn verotuksellinen hyöty perustuu siihen, että perintöveroa ei tällöin tarvitse maksaa kahteen kertaan. Lesken hallintaoikeus myös alentaa perillisille koituvien perintöverojen määrää.

Luopuisitko perinnöstä

Voit halutessasi luopua lakimääräisestä perintöoikeudestasi omien lastesi hyväksi. Niin kutsuttu passiivinen luopuminen perinnöstä on eräs perintösuunnittelun muoto

Lahjoita viisaasti

Voit lahjoittaa lapsillesi omaisuutta elinaikanasi. Kun pidätät itselläsi hallintaoikeuden omaisuuteen, siihen kohdistuu pienempi verorasitus. Mitä nuorempana lahjoitat omaisuutta, sitä suurempi on sen hallintaoikeusalennus.

Verovapaat lahjat ovat keino siirtää omaisuutta perillisille täysin verottomasti. Kumpikin vanhempi voi kolmen vuoden välein lahjoittaa lapselleen rahaa tai muuta omaisuutta alle 4 000 euron arvosta.

Säästövakuutuksella lahjoitat milloin vain

Säästövakuutus on kätevä, jos haluat säästää säännöllisesti toiselle tai lahjoittaa suurempia summia lähiomaiselle. Säästövakuutuksen kautta voit ilman veroseuraamuksia lahjoittaa lähiomaiselle 3 999 euroa kolmen vuoden välein.

Lue lisää Säästöpankin Säästövakuutuksesta. 

Tervetuloa Säästöpankin kotisivuille

Olet Säästöpankkiryhmän yhteisillä sivuilla. Jos haluat tutustua paikallisen Säästöpankkisi sivuihin, valitse vetovalikosta oman paikkakuntasi konttori ja paina OK.

muista valinta

Kirjaudu verkkopankkiin

Käyttäjätunnus
Salasana