Notariatets försäljningsuppdrag

Närpes Sparbanks notariat handhar kundernas notariatuppdrag gällande bl.a. försäljning av fastigheter, bostadsaktier, tomter, mark- och skogsområden.

BOSTADSTOMTER SAMT SKOG I NÄMPNÄS

Till försäljning utbjudes följande:

  1. Fastigheten Synertshagen 545-411-3-19 bestående av två bostadstomter om 2000 m2 vardera. På den ena finns en äldre bostadsbyggnad byggd 1959 om 54 m2. Till fastigheten hör även ca 0,5 skog. Karta
  2. Fastigheten Rönnblom 545-411-3-120 om totalt 4.365 m2 bestående av bostadstomt om 2000 m2 samt ett litet skifte skogsmark. Tomterna är vackert belägna vid havet (Österfjärden, Nämpnäs). Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank notariat/Hanna Stenholm tel. 010 423 9077,
e-post hanna.stenholm@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles.

 

STRANDTOMT I KALDNÄS                     

Säljes naturskön strandtomt för fritidsbostad i Kaldnäs. Västerstrand, byggrätt 140 m2. Fastighetsbeteckning 545-406-1-42. Karta 

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank notariat/ Hanna Stenholm tel 010 423 9077 eller e-post hanna.stenholm@sparbanken.fi.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Kaldnäs Kaldnäs Kaldnäs

 

EGNAHEMSHUS I BÖTOM, ALAKYLÄ

Till försäljning utbjudes egnahemshus och ekonomibyggnad i Bötom, Alakylä.

Adress: Alakyläntie 436

Broschyr

Karta

Karta

Bottenplansritning

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank Ab, Kristinestads kontor, Salutorget 5, 64100 Kristinestad.

Fri prövningsrätt förbehålles.

 

AKTIELÄGENHET I YTTERMARK

Säljes lägenhet i Bostads Ab Yttermark Triangeln, 2 rum + kök, 65 m2
samt förråd och biltak.

Luftvärmepump installerad.

Förmånlig bolagshyra.  

Visning enligt överenskommelse.

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank, Yttermark kontor/
Tina Ånäs, tel. 010 423 9074, e-post: tina.anas@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles. 
 

EGNAHEMSHUS I ÖVERMARK

Säljes egnahemshus i Övermark centrum, våningsyta 86,9 m2 samt källare om 86,9 m2. Byggår 1950, renoverat i början på 2000-talet. 

Garage, förråd samt carport byggd 2007. Fastigheten 1700 m2 innefattande fin trädgård med äppelträd.

Adress: Tunavägen 6

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank notariat/

Stenholm eller Lindsén tel. 010 423 9000.
e-post: hanna.stenholm@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles. 

   

 

GÅRD I BÖLE

Säljes äldre gård i Böle. Fastigheten Granrot RNr 7:12, (545-402-7-12)  om ca 2,37 ha. Kristinestadsvägen  Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank, notariat tel. 010 423 9000. Fri prövningsrätt förbehålles. 


BOSTADS- OCH AFFÄRSTOMTER I NÄSBY

Till försäljning utbjudes följande tomtområden i centrum av Näsby: 

1. Tomt om 1953 m2 enligt detaljplanen område för bostads-affärs och kontorsbyggnader
byggrätten 976 m2.

2. Tomt om 2095 m2, enligt detaljplanen radhus- eller bostadshusområde,
byggrätten 628 m2, på tomten finns äldre bostadsbyggnad och uthus.

3. Bostadstomt om 1415 m2, byggrätten 354 m2.

Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank
notariat tel. 010 423 9000.

Fri prövningsrätt förbehålles. 

BOSTADSTOMT I KÅTNÄS

Till försäljning utbjudes ett outbrutet område av fastigheten Näsman i Kåtnäs (545-409-4-23) bestående av en obebyggd bostadstomt om 3400 m2 längs Klockartåget.

Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbanks notariatavdelning, Pb 42, 64201 Närpes tel. 010 423 9000.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Notariatets kontaktuppgifter

Weronica Höijer

Weronica Höijer-Kalliomäki

Notariatansvarig