Notariatets försäljningsuppdrag

Närpes Sparbanks notariat handhar kundernas notariatuppdrag gällande bl.a. försäljning av fastigheter, bostadsaktier, tomter, mark- och skogsområden.

BOSTADSTOMT, ÅKER OCH SKOG I KALAX 

Till försäljning utbjudes fastigheterna Österback 545-405-8-137 och Lund 545-405-8- 30 i Kalax. 

Fastigheten Österback RNr 8:137 består av tomtmark ca 3.000 m2 samt äldre bostadsbyggnad i behov av renovering och uthuslänga, ca 6,1 ha åkermark i flera skiften och ca 2,2 ha skogsmark. Fastigheten är lämplig t.ex. som hästgård. Karta

Fastigheten Lund RNr 8:30 består av ca 0,9 ha åkermark och ca 1,5 ha skogsmark. Del av åkermarken på fastigheterna Lund RNr 8:30 och Österback RNr 8:137 bildar ett skifte. Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud senast 26.10.2018 till Närpes Sparbank notariat/Hanna Stenholm tel. 010 423 9077, e-post hanna.stenholm@sparbanken.fi 
Fri prövningsrätt förbehålles.


SÄLJES BOSTADSLOKAL 3R+K, 78,5 M² I BOSTADS ALESUNDSGATAN 1 I KRISTINESTAD. 

Balkong/terrass i markplan med västerläge. Visning enligt överenskommelse.
Prisbegäran 69 000 € eller anbud
Tilläggsupplysningar och visning Höijer-Kalliomäki tel. 0104239085

Skriftliga anbud till: 
Närpes Sparbank Ab, Salutorget 5, 
64100 Kristinestad senast 21.9.2018.

Säljarna förbehåller fri prövningsrätt.

Försäljningsbroschyr

bostadslokal

BOSTADSTOMTER SAMT SKOG I NÄMPNÄS

Till försäljning utbjudes följande:

  1. Fastigheten Synertshagen 545-411-3-19 bestående av två bostadstomter om 2000 m2 vardera. På den ena finns en äldre bostadsbyggnad byggd 1959 om 54 m2. Till fastigheten hör även ca 0,5 skog. Karta
  2. Fastigheten Rönnblom 545-411-3-120 om totalt 4.365 m2 bestående av bostadstomt om 2000 m2 samt ett litet skifte skogsmark. Tomterna är vackert belägna vid havet (Österfjärden, Nämpnäs). Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank notariat/Hanna Stenholm tel. 010 423 9077,
e-post hanna.stenholm@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles.

STRANDTOMT I KALDNÄS                     

Säljes naturskön strandtomt för fritidsbostad i Kaldnäs. Västerstrand, byggrätt 140 m2. Fastighetsbeteckning 545-406-1-42. Karta 

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank notariat/ Hanna Stenholm tel 010 423 9077 eller e-post hanna.stenholm@sparbanken.fi.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Kaldnäs Kaldnäs Kaldnäs

AKTIELÄGENHET I YTTERMARK

Säljes lägenhet i Bostads Ab Yttermark Triangeln, 2 rum + kök, 65 m2
samt förråd och biltak.

Luftvärmepump installerad.

Förmånlig bolagshyra.  

Visning enligt överenskommelse.

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank, Yttermark kontor/
Tina Ånäs, tel. 010 423 9074, e-post: tina.anas@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles. 

GÅRD I BÖLE

Säljes äldre gård i Böle. Fastigheten Granrot RNr 7:12, (545-402-7-12)  om ca 2,37 ha. Kristinestadsvägen  Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank, notariat tel. 010 423 9000. Fri prövningsrätt förbehålles. 

BOSTADSTOMT I KÅTNÄS

Till försäljning utbjudes ett outbrutet område av fastigheten Näsman i Kåtnäs (545-409-4-23) bestående av en obebyggd bostadstomt om 3400 m2 längs Klockartåget.

Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbanks notariatavdelning, Pb 42, 64201 Närpes tel. 010 423 9000.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Notariatets kontaktuppgifter

Weronica Höijer

Weronica Höijer-Kalliomäki

Notariatansvarig