Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 91 630 euro

 Till Sparbanksstiftelsen i Närpes inkom sammanlagt 90 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 22.3-8.4.2016. Av de sökande beviljades 58 st understöd till ett sammanlagt belopp om 91 630 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m.

En av vårens understödsmottagare är bäddavdelningen på HVC-sjukhus i Närpes. Tack vare ett understöd på 3000 euro från stiftelsen kan Tv-apparater införskaffas till de patientrum som idag helt saknar Tv eller till de rum där befintliga Tv:n är dåliga.

En annan understödsmottagare blev Närpes gymnasium som med det beviljade understödet om 3000 euro kommer att göra en kulturresa till Helsingfors under hösten 2016. Med kulturresan vill gymnasiet belysa konstformen opera och man kommer därför att besöka operan Figaros bröllop, där närpesbördige Erica Back uppträder. Man ska även passa på att göra studiebesök till universiteten i Helsingfors.

Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Följande beviljades understöd:

Finby daghem
Nämpnäs daghem
Stenbackens skola (stipendier)
Västra Närpes skola, klass 5-6
Västra Närpes skola, föräldraföreningen
Mosebacke skola (stipendier)
Pjelax skola (stipendier)
Västra Närpes skola (stipendier)
Övermark skola (stipendier)
Kaskö svenska skola (stipendier)
Kaskisten koulu (stipendier)
Närpes högstadieskola (stipendier)
Närpes gymnasium (stipendier)
Närpes gymnasium
Ya i Österbotten, Närpes enhet (stipendier)
Närpes 4H
Musikinstitutet Legato (stipendier)
Tjärlax bygårdsförening rf
Björneftis rf
Förebyggarna rf
Närpes HVC-sjukhus, bäddavdelningen
Närpes pensionärsförening rf
Demensföreningen Trivas
Vargbergets Fritidscentrum rf
Tennisföreningen Träff
Närpes Kraft Cykelförening
Närpes Kraft Friidrottsförening
Kaskö Idrottsklubb rf
kaskö Idrottsklubb rf, damsektionen
Folkhälsan i Närpes rf
Närpes Idrottshall Ab
Närpes Kraft Fotbollsförening rf
Närpes Kraft FF, B-flickor
Töjby Fotbollsklubb
Närpes Bowlingförbund rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf
MyRun Närpes
Närpes Gymnastikförening rf
Anneli Leinonen (konstläger, Kaskö)
Ab Företagshuset Dynamo
Norakören rf
Kören Good News
Mixta kören
Närpes manskör
Misto Vocals
Delägarlaget i Nämpnäs skifteslag (minnesmärket Stella Polaris)
Kaskisten kaupunki
Närpes Hembygdsförening rf
Norrnäs Ungdomsförenings hembygdssektion
Bodbacka Hembygdsförening rf
Övermark-Yttermark Lions club
Helenelunds byaförening rf
Närpesnejdens hjärtförening rf
Sydösterbottens hörselförening rf
Nämpnäs Ungdomsförening rf
Kårkulla samkommun, Mosebacke serviceenhet/boende
Rangsby Uf Fagerö
Svartbäck Väderkvarn

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...