Respons

Den personliga betjäningen är empatisk och mänsklig framför allt när kunden befinner sig i en svår livssituation.
Personalen är professionell och sköter alla ärenden väl. Kunden är viktig och beaktas väl.
Sagt med ett ord vad som fungerar bra: ALLT. Personalens FULLSTÄNDIGA koncentration på det ärende som behandlas, och eftersom De känner min aktuella situation kan De hantera helheten. Deras överlägset bästa prestation är att jag, en liten kund, känner att jag är deras viktigaste kund just nu.