Bankgaranti

Skaffa säkerhet med bankgarantin. Det bevisar ditt företags betalningsförmåga åt avtalsparterna.

check

Garantin kan användas som säkerhet i avtalsförhållanden för fullgörandet av parternas avtalsförplikelser

check

Du bevisar ditt företags betalningsförmåga åt dina handelspartners

check

Du försäkrar dig om din handelspartners möjlighet att fullgöra handelsavtalets förplikelser

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga

En bankgaranti är från Sparbanken beviljad förpliktelse, som fungerar som bevis för din betalningsförmåga i olika avtalsförhållanden. Sparbanken förbinder sig till din handelspartner enligt det belopp som angetts i avtalet. Med hjälp av bankgarantin kan du befria ditt rörelsekapital och du behöver inte heller binda dina likvida medel som garanti.

Kommersiella garantier och myndighetsgarantier

En bankgaranti kan användas som säkerhet för leveranser, entreprenadavtal, betalning av köpesumma och andra avtalsförpliktelser. Garantin kan även användas för att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet som föreläggs i olika myndighetsföreskrifter och lagstiftningen bl.a. RS-garantier, säkerheter för trafiktillstånd och garantier för tullstyrelsen

Intresserad av bankgarantins möjligheter? Tag kontakt. 

Läs också de här

Utlandsaffärer - Trade Finance

Trade Finance-tjänsterna medför trygghet och stöd för ditt företags utlandsaffärer.

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...