Försäkringar

Vi vet inget om morgondagen. En försäkring hjälper dig att förbereda dig för överraskningarna i livet och den ger dig och dina närmaste trygghet.

Alla våra försäkringsprodukter

Försäkring

Hemförsäkring, bilförsäkring, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Via webbens försäkringstjänst hittar du passande försäkringar lätt och billigt.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Livskraft

Ett unikt trygghetsspaket för en modern människa, som vill leva och inte bara spara. Med den unika försäkringen Livskraft kan du inleda sparandet och samtidigt få trygghet vid allvarlig sjukdom.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Sparförsäkring

En sparförsäkring är ett säkert, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kommer lätt igång och kan ta ut pengar ur den när du behöver.

Sparbanken Livskraft – eftersom livet inte alltid går som man planerar

Sparbanken Livskraft är en kombinationsförsäkring där du samtidigt kan spara för framtiden och skydda dig vid allvarlig sjukdom.