Tjäna Finnair Plus-bonuspoäng med Sparbankens Visa Gold-kort 

Från och med 1.8.2018 kan innehavaren av Sparbankens Visa Gold-kort samla Finnair Plus-bonuspoäng på de köp och uttag som görs med kortets Credit-egenskap. För varje euro som används med Creditsidan på Sparbankens Visa Gold-kort tjänar du en Finnair Plus-bonuspoäng.


För att få poäng ska du meddela oss ditt Finnair Plus–medlemsnummer. Fyll i blanketten och skicka den via nätbanken som en bilaga till ett nätmeddelande eller lämna in blanketten till Sparbankens kontor. 

Om du ännu inte är Finnair Plus-medlem kan du ansluta dig till Finnair Plus-programmet här.