Kontaktformulär

I Sparbanken är det din vilja som styr. Här kan du skicka en kontaktbegäran till oss så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Hjälp per telefon och chatt vardagar kl. 8–22

Du vet väl att du kan sköta dina bankärenden också när kontoren är stängda! Telefontjänsten hjälper dig vardagar kl. 8–22 på numret 010 773 6777 (på finska), också i ärenden som kräver identifiering. Chatten fungerar samma tider i allmänna frågor som gäller kundservicen.