Merja Perämäki

Förvaltningschef

Lång erfarenhet av personaladministration.

Jag arbetar som administrativ chef som stöd till affärsverksamhet. Ekonomi- och löneadministration har varit under nästan tjugoårstid av min erfarenhet mina viktigaste arbetsuppgifter.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning