Tuula Luoma

Kontorschef

Med yrkeskunnighet och tanke på kundens bästa

Jag arbetar som kontorschef på vårt kontor i Kortesjärvi. Efter en lång karriär inom försäkringsbranschen bytte jag över till bankbranschen 2014. Bekanta kunder piggar upp min dag och via samarbete brukar vi ofta hitta nya lösningar. Ett bra gäng på arbetsplatsen, en bra arbetsmiljö samt långvariga kunder inspirerar mig att lyckas i mitt arbete. Kom modigt och diskutera dina aktuella bankärenden.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Kapitalförvaltning

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering