Åsa Nyman

Åsa Nyman

Kundrådgivare

Alla är lika viktiga.

Jag tycker om att betjäna våra kunder och att få saker och ting att löpa smidigt. Att kombinera kundmöten och administrativa uppgifter är en kombination som passar mig bra. Jag började jobba på Ekenäs Sparbank i november 2001 då euron skulle införas i Finland. Jag tycker om mitt jobb och vill alltid behandla alla kunder lika, för mig är alla viktiga. Då kunderna tackar för fin och personlig betjäning känner jag att jag har lyckats!

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Dagliga tjänster