Tina Ahlfors

Tina Ahlfors

Finansierings- och placeringsrådgivare

Jag tänker alltid på kundens bästa.

I det här jobbet är ingen dag den andra lik. Jag fascineras av att jag får vara med på ett hörn när människor drömmer. Det är alltid lika spännande att vara med vid ett bostadsköp. Då känner jag att kundens dröm blir sann och jag har fått vara med om det. Jag vill få kunden att känna att man inte behöver spänna sig. Vi tänker på kundens bästa och hittar den löning som passar var och en allra bäst.

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Dagliga tjänster

Lån

Spara