Maria Jansson

Maria Jansson

Kundrådgivare

Kunden i centrum

Jag jobbar på Kvevlax Sparbanks Vasakontor i kassan som kundrådgivare. Jag är glad, positiv och har många års erfarenhet av kundservice . Då en kund har fått en lösning på sitt problem och lämnar banken nöjd, har jag lyckats i mitt jobb.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Dagliga tjänster