Iiris Korhonen

Iiris Korhonen

Företgaskundschef

Glatt skötande av bankärenden för företagare

Till mina uppgifter hör att sköta företagskunder i Nurmijärvi. Det bästa med mitt jobb är kunderna som gör varje dag annorlunda. Välkommen och diskutera dina företagsärenden med mig!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Serviceområde

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster

Placera och Kapitalförvaltning