Tuulikki Brodkin

Tuulikki Brodkin

Företgaskundschef

För din ekonomis bästa

Tillgängligt för dig för personligt, företgas eller jordbruks sparande samt personliga finiansiella lösningar. I mitt jobb är ni kunder en hjärtesak för mig. Välkommen!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Serviceområde

Spara

Placera

Lån

Dagliga tjänster

Betalningsrörelsetjänster