Aleksi Kiviranta

Aleksi Kiviranta

Företagssakkunnig

Jag arbetade länge på ett familjeföretag inom finansbranschen innan jag övergick till banken. Jag har bred erfarenhet av såväl placering som företagande och framför allt av bra service. De kompletteras av lånekompetens, och det är också bra att i samband med låntagning heltäckande gå igenom alla aspekter av ekonomin.

Jag axlar gärna såväl privatkunders som småföretags placeringar, lån och dagliga ärenden. Nöjda kunder får mig att le.
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Serviceområde

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån

Företagsfinansiering