Jukka Palosaari

Tydliga råd på ett ledigt sätt

Jag arbetar som betjäningsexpert på Lundo Sparbank.

Min erfarenhet innefattar alla typer av bankärenden men jag har en särskild passion för placeringar.  Tvärt emot den allmänna uppfattningen är placering inte hasard eller bara för ”gräddan” i samhället. Mitt mål är därför att i genuin sparbanksanda främja ökad förmögenhet hos våra kunder.

Kunderna berömmer mig ofta för mitt sätt att beskriva saker enkelt och lättförståeligt. Jag lovar att även framöver endast ge välgrundade och långsiktiga råd för att förbättra våra kunders ekonomiska situation.

Jag blir gärna din guide i placerings- och finansieringsfrågor!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån