Liisa Tunnela

Liisa Tunnela

Notariattjänsteman

Jag sköter bouppteckningar vid huvudkontoret i Lundo och kontoret i Pemar och kontrollerar våra kunders bouppteckningar innan boets tillgångar fördelas.

Jag hoppas at du kontaktar mig när du behöver hjälp i dessa frågor. Jag är också offentligt köpvittne, så jag står till tjänst vid fastighetsaffärer.
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Svenska

Expertis

Juridiska tjänster